182012Jan

Bài giảng môn học Tài Chính Quốc Tế

Bài 1: Thị trường tài chính quốc tế    Tải về

Bài 2: Chu chuyển vốn quốc tế    Tải về

Bài 3: Arbitrage và lý thuyết ngang giá lãi suất    Tải về

Bài 4: Ngang giá sức mua PPP    Tải về

Bài 5: Xác định tỷ giá hối đoái    Tải về

Bài 6: Chính sách tỷ giá hối đoái    Tải về